Website powered by

Cuprul (IV)

General / 02 February 2020

© Andra Pătrăşcanu (Simionescu)*, Revista Cosmos nr. 142, februarie 2019
*S.C. Arta în Carpaţi S.R.L., Iaşi, România


Afirmația protecției oferită de electromagnetismul cuprului în timpul comunicărilor pe calea undelor radio sau telepatice intradimensionale și interdimensionale este justificată și din punct de vedere științific. De pildă, în urma unor cercetări făcute în secolul trecut, îndeosebi în perioada Războiului Rece, când U.R.S.S. și aliații săi, pe de o parte, și pe de altă parte S.U.A. și aliații săi, se aflau în tensiuni și confruntări politice și ideologice, s-a dezvoltat tehnologia spionajului menită să contracareze, după caz, ascensiunea sovietică sau americană. Aceștia din urmă se temeau că rușii le-ar putea ataca telecomunicațiile, mai ales că în anii ’50 transmiterea și recepția informațiilor se realiza numai prin intermediul cablurilor subacvatice și pe unde radio. Dacă rușii ar fi atacat cablurile, atunci americanii ar fi rămas doar cu undele radio. Ca atare, echipa de cercetători condusă de profesorul Walter Morrow din S.U.A. a venit cu următoarea soluție: Pământul să posede un reflector permanent de unde radio, cu ajutorul unui inel de linii de cupru montat pe orbită. Fiecare fir de cupru avea 1,8 centimetri lungime şi transmitea jumătate de undă pentru o transmisie de 8 Ghz de pe Terra. Fiecare filament de cupru reprezenta echivalentul unei antene bipolare și acționa omnidirecțional, amplificând, după caz, emisia sau blocajul datelor.  Informațiile dobândite de către cercetătorii civili și militari referitoare la activitatea bipolară a inelului de cupru în jurul planetei Pământ au fost, din păcate, clasificate ca fiind secrete. În comunicatul de presă s-a declarat doar ca din punct de vedere funcțional fenomenul de propagare a informatiilor pe calea undelor radio și pe cale telepatică, precum și cel de blocare a spionajului sau al atacurilor cu informații false, au avut success. În ciuda reușitei, proiectul a trebuit stopat, necesitând jurisdicție și acorduri internaționale privind spațiul terestru și extraterestru din partea tuturor țărilor de pe planetă. 

Investigarea proprietăților cuprului a continuat, îndeosebi la scara individuală și de habitat. Ca atare, pornind de la cazuistica radiantă utilizată în trecut (ex.: strămoșii din antichitate, Atlantida etc.) și beneficiind de tehnologia contemporană, s-a constatat că și împrejmuirea terenului sau a casei, în funcție de polul nord și sud, cu sârmă de cupru autentică (Atenție la falsuri sau la combinațiile cu alte aliaje!), generează amplificarea câmpului electromagnetic existent, devenind mult mai capabil să protejeze de atacurile energetice cu frecvență joasă. Procesul este similar dacă pe chakre, la mâna sau la picior există dispozitive de protecție tot din cupru (ex.: brățări). Ca atare, gândurile cu vibrație nefastă, de pildă cele ale oamenilor invidioși, gelosi etc. sunt reflectate, întorcându-se tot la ei. 

Intervine însă procesul realizării conexiunilor neuronale – proces analog cu dezvoltarea personală spirituală, cu gradul de conștientizare, liniștea minții, pacea sufleteasca și cu elevarea sentimentelor. În funcție de acești factori, comunicarea cu entități din spațiile interdimensionale este amplificată în mod gradat sau exponențial, întrucât metalul are proprietatea de a împământa ființa și totodată de a o interconecta afectiv la un camp mental colectiv superior. Drept urmare, prin rezonanță cosmică, subiectul atrage în aura sa și la nivel de ADN energii benefice echilibrării stării de sănătate mentală, emoțională și fizică. Doar dacă memoria umană este structurată în mod deficitar din cauza gândurilor negative, procesarea datelor primite din dimensiunile superioare va suferi erori de interpretare. 

Totul depinde de educație primită sau auto-însușită. Chiar și cercetătorii concluzionează într-o notă optimistă, menționând că și la adulți se pot dezvolta și recupera abilitățile telepatice. 

Anterior: Cuprul (III)  I  Cuprul (V)

Serie: Beneficiile și proprietățile metalului medicinal Cuprul - rezumat   I Cuprul (I)  I Cuprul (II)  I  Cuprul (III)  I  Cuprul (IV)  I Cuprul (V)  I  Cuprul (VI)  I  Cuprul (VII)  I Cuprul (VIII)  I Cuprul (IX)  I Cuprul (X)