Website powered by
Arta în Carpaţi
Arta în Carpaţi
Creație
0766 533 758 - Iași, Romania

Summary

Societate comercială: ARTA ÎN CARPAȚI S.R.L.
Sediu: Bld. Alexandru cel Bun, nr. 50, Mun. Iași, jud. Iași, România
C.U.I. / C.I.F: 36729265; J 22/ 2816 / 2021
Website: https://carpati.artstation.com/
ArtStation comunitate: https://www.artstation.com/carpati
E-mail: artaincarpati@yahoo.com
Contact: 0766 533 758

I. IDENTIFICARE
Conţinutul website-ului www.carpati.artstation.com este publicat de S.C. Arta în Carpaţi S.R.L., societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iași, România, sub codul unic de identificare 36729265. Accesul la website și utilizarea conținutului are loc așa cum s-a descris mai jos.

II. PROPRIETATE INTELECTUALĂ ©
II. 1 Elementele website-ului precum logo-ul, obiectele de artă, textul, materialele fotografice şi video sunt realizate de artişti şi constituie muncă intelectuală. Ele sunt protejate conform Legii nr. 8/1996, actualizată în 2014, privind drepturile de autor şi drepturile conexe. Sunt proprietatea exclusivă a societăţii Arta în Carpaţi.
II. 2 Sancţiuni. Reproducerea obiectelor realizate de S.C.Arta în Carpaţi S.R.L. este strict interzisă. Copierea conţinutului informaţional este interzisă, cu excepţia practicilor de tip "fair use" privind citarea completă a sursei.
Mulţumim pentru înţelegere.

***
CONCEPT

În sensul redescoperirii de sine, am păstrat valorile artistice și culturale ale patrimoniului nostru. Design-ul rafinat al fiecărei bijuterii este o călătorie a sufletului în spațiu și timp, este o poartă cu rezonanță cosmică. Mai mult, mulțumită statutului de creator, omul folosește energia yin și yang a propriilor sentimente, emoții și gânduri în vederea menținerii echilibrului în viață.

Totul este artă vie.

The aesthetic component of the folk art brings to light a rich cultural heritage that reaches the age of the human insertion into the cosmic nature. This cultural heritage has been illustrated both in the fantastic mythology, legends, fairy tales and stories, as well as in the spiritual space worldwide. Thus, being sensitive in front of such an ancestral artistic heritage, we walk together on an ancient path, which is full of motifs, symbols, representations, objects, beliefs and traditions that have kept their emotional and spiritual functionality untill today. This artistic heritage, understood as well as a scientific system of cosmic laws, is also present in our products. Borrowing the decorative and symbolic alphabet of the Neolithic and Ancient pottery, we succed to transform wood into emotions and metal into feelings. Therefore, most of our products are handmade and carry on an acestral story, restoring in this regard, the road from the function of an object to its plastic expression and from its form to its spiritual use. This ancestral road enlightens with wisdom our conscience, a treasure that lasts forever.

I. IDENTIFICATION
The content of this website www.artstation.com/artist/carpati is published by S.C. Arta în Carpaţi S.R.L., a company registered in the Trade Registry of the Court in Iași, Romania, under the number 36729265. Access to the website and use of the contents takes place as described below.

II. INTELLECTUAL PROPERTY ©
II.1 Website elements such as logo, works of art, text, photographic and video material are made by professional artists and represents intellectual work. They are protected under Law no. 8/1996, updated in 2014, which refers at copyright and related rights. They are the exclusive property of S.C. Arta în Carpaţi S.R.L.
II.2 Sanctions. The reproduction of the art objects of the S.C. Arta în Carpaţi S.R.L. is strictly prohibited. Copying the informational content is prohibited, except for practices of "fair use" regarding the full citation of the source.

Thank you for understanding.

Skills

ArtizanatBijuterii din cupru, lemn

Productions

 • %c3%8ent%c3%a2lnire1 arta %c3%aen carpa%c5%a3i srl
  • Commercial / Advertisement
   "Portal CUCUTENI", colecţie bijuterii
  • Year
   2018
  • Role
   Artist
  • Company
   Arta în Carpaţi S.R.L
 • %c3%8en zbor arta %c3%aen carpa%c5%a3i srl1
  • Commercial / Advertisement
   "Dacii - Înapoi în viitor", colecţie bijuterii
  • Year
   2018
  • Role
   Artist
  • Company
   Arta în Carpaţi S.R.L