Arta în Carpaţi
Arta în Carpaţi
Arta medicinei holistice
0766 533 758 - Iași, Romania

Tot ceea ce facem și gândim este înscris în câmpul nostru energetic (aură), implicit în subconștientul nostru. Boala este un mijloc de stopare a gândurilor de auto-distrugere spirituală, având drept scop conștientizarea și dezvoltarea capacităților sufletești în această viață.

Mulțumită statutului de creator al omului, acesta folosește energia propriilor sentimente, emoții și gânduri în vederea menținerii sănătății. Însă, stările emoționale nerezolvate, neînțelese și neexprimate conduc la pierderi de energie sau la stocarea lor sub forme fizice, respectiv materializarea bolilor în zonele fizice corespunzătoare conflictului interior manifestat. Drept urmare, orice dezechilibru al sănătății noastre este dovada propriului nostru obstacol în calea realizării menirii sufletului în viață. Prin tulburările energetice care stau la baza bolii, conștiința exprimă blocajele în calea propriei înfloriri. Însă, privind bolile ca pe niște mesaje din partea sufletului, a conștiinței sinelui nostru divin, descoperim că la baza suferinței stă o afecțiune „creatoare”, adică tocmai acel instrument care ne ajută să progresăm de-a lungul căii evolutive. O acumulare de energie antrenează o materializare în interiorul organului implicat (ex.: tumori ale vezicii, fibroame, pete pe piele, negi, tumori cutanate etc.) și generează probleme de sănătate de natură energetică Yang. Invers, un deficit de energie, se manifestă prin dematerializare (ex.: ulcerul stomacal, ulcerația cutanată). Individul materializează sau dematerializează prin statutul său de Creator în virtutea anumitor legi care depind de constituția personală, de simbolistica proprie. De exemplu, bolile cronice sunt rezultatul anumitor emoții, gânduri și concepții emise pe parcursul ultimilor 5 ani. Instalarea cancerului și a tumorilor în corpul fizic sunt rezultatul emoțiilor, gândurilor, concepțiilor greșite emise în ultimii 10-13 ani ani. În funcție de vibrațiile Yin sau Yang emise de organul bolnav, se simt înțepături sau vârtejuri în degete, însoțite de senzații gustative.

În acest sens, cei mai buni maeștri în viață (cei care ne ajută să progresăm cel mai rapid pe drumul spiritual al sufletului nostru) sunt stelele, dușmanii noștri declarați (mamă, tată, soț, soție, șefi, colegi etc.) și acele împrejurări cărora le atribuim valențe negative și care credem că ne fac să suferim cel mai mult. Gândind astfel, dăm dovadă că suntem surzi sau orbi în fața propriei realității. Aceste mesaje încearcă să ne prevină în legătură cu ceea ce se întâmplă în propriul corp și cu identitatea noastră pe plan sentimental, emoțional și psihic. În consecință, împotrivirea din diferite motive (ex.: orgoliu, frică, prejudecată, rușine, lipsă de acceptare de sine sau de răbdare etc.) în fața mesajelor de iubire ale inimii și sufletului se reflectă în strigătele și traumatismele corpului.

Prin urmare, se ridică întrebarea: „Ce trebuie să învăț din această situație?” sau „Ce dorește să mă învețe această viață/ persoană/ întâlnire?”. Astfel, conștientizăm că sămânța este în fruct și fructul se naște din sămânță. Adică, problema este pe cale să devină soluția.

În acest sens, serviciile noastre de consultanță medicală holistică călăuzesc sufletele către descoperirea sensului bolii, a cauzei emoționale și psihologice ce a condus la durere. Li se dezvăluie că dincolo de funcția mecanică a corpului fizic și de localizarea simptomelor, există o semnificație și o proiecție energetică asupra fiecărui segment anatomic. Viziunea holistică asupra omului ajută în regăsirea puterii interioare pentru reechilibrare și restabilirea stării de sănătate. Energia divină pătrunde prin centrele energetice (chakrele), energia pământeană prin alimentație, se unesc și urmează traseele meridianelor. Acolo unde este cazul acoperă golurile de energie. Astfel, se recuperează starea vibratorie a corpului fizic, ceea ce induce o excitație a metabolismului și imunității, favorizând eliminarea toxinelor prin intermediul sistemului circulator spre organele de eliminare sau spre periferia corpului. Mai mult, se descoperă că de fapt îi iubim și pe văjmașii din jurul nostru nu pentru statutul lor social sau financiar, ci mai ales pentru defectele lor. Sufletul nostru a cerut aceste lecții de viață, ele ajutându-ne să prosperăm spiritual și să vedem lumea cu alți ochi.

În sensul redescoperirii de sine, am păstrat și valorile artistice și culturale ale patrimoniului nostru. Design-ul rafinat al fiecărei bijuterii este o călătorie a sufletului tău în spațiu și timp, este o poartă cu rezonanță cosmică, este regenerare, este artă vie.

I. IDENTIFICARE
Conţinutul website-ului www.carpati.artstation.com este publicat de S.C. Arta în Carpaţi S.R.L., societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iași, România, sub codul unic de identificare 36729265, având punctul de lucru în judeţul Iaşi. Accesul la website și utilizarea conținutului are loc așa cum s-a descris mai jos.

II. PROPRIETATE INTELECTUALĂ ©
II. 1 Elementele website-ului precum logo-ul, obiectele de artă, textul, materialele fotografice şi video sunt realizate de artişti şi constituie muncă intelectuală. Ele sunt protejate conform Legii nr. 8/1996, actualizată în 2014, privind drepturile de autor şi drepturile conexe. Sunt proprietatea exclusivă a societăţii Arta în Carpaţi.
II. 2 Sancţiuni. Reproducerea obiectelor realizate de S.C.Arta în Carpaţi S.R.L. este strict interzisă. Copierea conţinutului informaţional este interzisă, cu excepţia practicilor de tip "fair use" privind citarea completă a sursei.
Mulţumim pentru înţelegere.

***

The aesthetic component of the folk art brings to light a rich cultural heritage that reaches the age of the human insertion into the cosmic nature. This cultural heritage has been illustrated both in the fantastic mythology, legends, fairy tales and stories, as well as in the spiritual space worldwide. Thus, being sensitive in front of such an ancestral artistic heritage, we walk together on an ancient path, which is full of motifs, symbols, representations, objects, beliefs and traditions that have kept their emotional and spiritual functionality untill today. This artistic heritage, understood as well as a scientific system of cosmic laws, is also present in our products. Borrowing the decorative and symbolic alphabet of the Neolithic and Ancient pottery, we succed to transform wood into emotions and metal into feelings. Therefore, most of our products are handmade and carry on an acestral story, restoring in this regard, the road from the function of an object to its plastic expression and from its form to its spiritual use. This ancestral road enlightens with wisdom our conscience, a treasure that lasts forever.

I. IDENTIFICATION
The content of this website www.artstation.com/artist/carpati is published by S.C. Arta în Carpaţi S.R.L., a company registered in the Trade Registry of the Court in Botosani, Romania, under the number 36729265. The registered office is in Botosani County and the secondary office is in Iasi County, Romania. Access to the website and use of the contents takes place as described below.

II. INTELLECTUAL PROPERTY ©
II.1 Website elements such as logo, works of art, text, photographic and video material are made by professional artists and represents intellectual work. They are protected under Law no. 8/1996, updated in 2014, which refers at copyright and related rights. They are the exclusive property of S.C. Arta în Carpaţi S.R.L.
II.2 Sanctions. The reproduction of the art objects of the S.C. Arta în Carpaţi S.R.L. is strictly prohibited. Copying the informational content is prohibited, except for practices of "fair use" regarding the full citation of the source.

Thank you for understanding.

Resume PDF

Skills

ArtizanatArtă tradiţionalăBijuterii din cupru, lemnmedicina spirituală

Productions

 • %c3%8ent%c3%a2lnire1 arta %c3%aen carpa%c5%a3i srl
  • Commercial / Advertisement
   "Portal CUCUTENI", colecţie bijuterii
  • Year
   2018
  • Role
   Artist
  • Company
   Arta în Carpaţi S.R.L
 • %c3%8en zbor arta %c3%aen carpa%c5%a3i srl1
  • Commercial / Advertisement
   "Dacii - Înapoi în viitor", colecţie bijuterii
  • Year
   2018
  • Role
   Artist
  • Company
   Arta în Carpaţi S.R.L