Website powered by

Mențiuni legale

Achiziţionare produse artistice on-line1. IDENTIFICARE FISCALĂ

Arta în Carpaţi este denumirea comercială a S.C. Arta în Carpaţi S.R.L, persoană juridică de naţionalitate română, având sediul social în judeţul Iași, municipiul Iași, Bld. Alexandru cel Bun, nr. 50, cu punctul de lucru în judeţul Iaşi, comuna Rediu, Șos. Valea Rediului, nr. 279B, cu număr de ordine în Registrul Comerţului J22/2816/2021, cod unic de înregistrare fiscală 36729265, cu numărul de telefon 0766533758 şi cu adresa de poştă electronică artaincarpati@yahoo.com. În sensul legislaţiei cu privire la protecţia datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs. cu caracter personal. Prelucrarea datelor dvs. este necesară pentru încheierea şi executarea unui contract la distanţă între Arta în Carpaţi şi cumpărător. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislaţia aplicabilă, inclusiv legislaţia fiscală şi contabilă.

2. DISPOZIŢII GENERALE ŞI DEFINIŢII 

Prezentul grup “Termeni şi condiţii” este în conformitate cu legislaţia în vigoare privind drepturile de autor,  comerţul on-line şi protecţia consumatorului.

Website – reprezintă:

a) Reprezintă site-urile web-paginile de internet aparţinând S.C. Arta în Carpaţi S.R.L., care se află la adresele https://carpati.artstation.com şi https://www.artstation.com/carpati prin intermediul cărora consumatorul are acces la informaţiile şi produsele oferite de către ARTA ÎN CARPAŢI S.R.L. 

b) Website–urile https://carpati.artstation.com şi https://www.artstation.com/carpati sunt în proprietatea exclusivă a societatii Ballistiq Digital Inc., https://ballistiq.com/ platforma ArtStation dedicată artiştilor https://www.artstation.com/about

c) Accesarea prezentelor site-uri sau a oricărei părţi a acestora presupune acordul dumneavoastră cu termenii si conditiile ce urmează. Acordul de utilizare si plasarea unei comenzi produc efecte juridice intre dumneavoastra şi Arta în Carpaţi S.R L.

Conţinut – reprezintă:

a) toate informaţiile, materialele grafice (ex.siglă), fotografice, video de pe site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;

b) conţinutul oricărui e-mail trimis clienţilor sau utilizatorilor sau de catre un angajat Arta în Carpaţi  prin orice mijloace electronice şi/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

c) informaţii legate de produsele, serviciile de consultant şi / sau preţurile afişate de către Arta în Carpaţi într-o anumită perioadă

d) date referitoare la Arta în Carpaţi sau alte date privilegiate ale acesteia.

Producător -  reprezintă

a) operatorul economic care fabrică un produs finit sau o componentă a unui produs

b) operatorul economic care îşi aplică denumirea, marca sau un alt semn distinctive pe produs (art. 2, odonanţa nr. 21 /1992 actualizată în 2007 şi 2008)

Consumator – orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale (odonanţa nr. 21 /1992 actualizată în 2007 şi 2008)

Client / Cumpărător – persoană fizică cu vârsta de peste 18 ani sau persoană juridică care accesează site-ul prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic) şi efectuează o comandă în scopuri private şi nu comerciale sau profesionale.

Servicii de consultanţă – la solicitatea clientului sau a cumpărătorului pot fi oferite informaţii suplimentare privind produsele afişate pe website în cadrul serviciului de consultaţii (de exemplu prin e-mail).

Produs artistic / Produs artistic standard – reprezintă

a) bunul material a cărui destinaţie finală este consumul sau utilizarea individuală;

b) orice produs realizat de unul sau mai mulţi artişti ai S.C. Arta în Carpaţi S.R.L, listat pe website, care este lăcuit doar pe faţă, care are dimensiunile deja stabilite şi care nu suferă modificări la solicitarea clientului/cumpărătorului;

c) orice produs artistic care urmează a fi furnizat de către Furnizor – Arta în Carpaţi S.R.L. către cumpărător ca urmare a plasării unei comenzi.

Produs artistic personalizat - reprezintă:

a) produsul artistic realizat la solicitarea clientului/cumpărătorului;

b) produsul artistic realizat conform specificaţiilor clientului / cumpărătorului- orice produs artistic care nu este prefabricat şi este realizat pe baza opţiunilor individuale sau a deciziei clientului;

c) produs artistic confecţionat în conformitate cu dimesiunile şi caracteristicile solicitate de către client/cumpărător, de exemplu lungimea şi caracteristicile lanţului pentru bijuterii (alamă, inox, aliaj), ataşarea unor accesorii preferate precum pietrele semi-preţioase;

d) Produs artistic confecţionat în conformitate cu specificaţiile clientului / cumpărătorului, respectând informaţiile furnizate de către acesta, de exemplu:  circumferinţa capului, a gâtului, a încheieturii piciorului, a încheieturii mâinii, a pumnului, a cotului, lungimea şi grosimea braţului sau a ante-braţului etc; orice produs care nu este prefabricat şi este realizat individual, pe baza informaţiilor oferite de către client şi la decizia acestuia.

În stoc – există mai mult de 2 produse artistice standard în stocul S.C. Arta în Carpaţi S.R.L.

La comandă – produsul artistic este disponibil doar la solicitatea clientului / cumpărătorului şi este confecţionat conform specificaţiilor şi dimensiunilor unice ale acestuia;

Comandă – document electronic sau fizic, prin care clientul transmite către Arta în Carpaţi intenţia de a achiziţiona produse de pe site, fiind de acord cu materialele utilizate şi dimensiunile menţionate deja la descrierea aferentă articolului, fără a solicita alte opţiuni.

Comandă produs artistic standard - document fizic şi / sau electronic prin care clientul transmite către Arta în Carpaţi S.R.L. intenţia sa de a achiziţiona produse standard, care se regăsesc în stocul producătorului sau care pot fi executate pe loc. Comanda produsului artistic standard este însoţită de Formularul de Comandă -  Produs artistic standard;

Comandă produs artistic personalizat -  document fizic şi / sau electronic prin care clientul transmite către Arta în Carpaţi S.R.L. intenţia de a achiziţiona la comanda produse artistice personalizate conform cerinţelor sale, de exemplu ataşarea anumitor pietre semi-preţioase,  a unui anumit tip de lanţ (alamă, inox, aliaj) având o lungime specificată în prealabil de acesta, şi / sau confecţionate după măsura şi dimensiunile sale, de exemplu circumferinţa capului, a gâtului, a încheieturii piciorului, a încheieturii mâinii, a pumnului, a cotului, lungimea şi grosimea braţului sau a ante-braţului etc. Comanda produsului personalizat este însoţită de Formularul de Comandă produs artistic personalizat.

Formular comandă produs artistic personalizat - formular cu regim special de tiparire, înseriere şi numerotare ce serveşte ca document pentru:

a) a înregistra comanda unui produs personalizat, solicitată de către client şi transmisă către producător –S.C. Arta în Carpaţi S.R.L.

b) a menţiona cerinţele specifice ale clientului transmise pe cale scrisă şi electronică către producător –S.C. Arta în Carpaţi S.R.L.

c) efectuarea produsului în conformitate cu cerinţele clientului, de exemplu ataşarea anumitor pietre semi-preţioase, furnizarea unui anumit tip de lanţ (alamă, inox, aliaj), având o lungime specificată de către client în formular, şi / sau confecţionate după măsura şi dimensiunile sale, de exemplu circumferinţa capului, a gâtului, a încheieturii piciorului, a încheieturii mâinii, a pumnului, a cotului, lungimea şi grosimea braţului sau a ante-braţului etc. 

d) ca document de însoţire a mărfii personalizate pe timpul transportului

e) ca document de înregistrare prin care se justifică o anumită operaţie şi materialele consumate.

În funcţie de cerinţele cumpărătorului, se va determina şi perioada necesară execuţiei.


Factură -  urmare plasării unei comenzi de către cumpărător, se eliberează un act justificativ tipărit sau electronic privind operaţiunea de vânzare a produselor.

Date de identificare – orice informaţii care pot permite sau facilitează efectuarea tipurilor de operaţiuni menţionate la clauzele nr. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14, 15, 16 precum un cod de identificare, numele şi prenumele, domiciliu, denumirea, sediu, număr de telefon, fax, adresa de poştă electronică, codul de înregistrare fiscală, cont curent şi altele asemenea. 

Adresa de facturare – reprezintă:

a) pentru persoane fizice - adresa de domiciliu conform datelor din cartea de identitate a beneficiarului (cumpărătorului)

b) pentru persoane juridice – adresa sediului social şi adresa punctului de lucru

Adresă de livrare – adresa la care furnizorul - Arta în Carpaţi S.R.L. va expedia coletul şi la care cumpărătorul va primi produsele comandate.

Contract la distanţă – reprezintă:

a) Grupul de termeni şi condiţii reprezintă contractul general la distanţă privind comerţul en-detail on-line între client şi S.C. Arta în Carpaţi S.R.L în vederea achiziţionării, respectiv vânzării de produse, nefiind necesară semnarea unui contract cu fiecare client în parte.

b) contractul la distanţă reprezintă orice contract încheiat între profesionist/operatorul economic S.C. Arta în Carpaţi S.R.L şi consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanţă organizat, fără prezenţa fizică simultană a profesionistului şi a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanţă, până la şi inclusiv în momentul în care este încheiat contractul (art.2, pct.7 din Ordonanța de urgență nr. 34/2014)

c) momentul încheierii contractului la distanţă îl constituie momentul în care S.C. Arta în Carpaţi S.R.L. confirmă şi acceptă comanda plasată de către client, respectiv clientul primeşte la rândul său prin e-mail mesajul de confirmare şi de acceptare a comenzii efectuate de către acesta (art. 8, alin. (9), O.G. 34/2014).

3. MINORII.

Utilizarea website-urilor Arta în Carpaţi S.R.L. nu este permisă minorilor.

4.  COPYRIGHT. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ŞI INDUSTRIALĂ © 

 ATENŢIE! Produsele artistice realizate de S.C. Arta în Carpaţi S.R.L, precum şi materialele grafice, fotografice, video şi cele informaţionale pe de blog şi website-uri constituie creaţii intelectuale în domeniul literar şi artistic şi se supun legii nr. 8/1996, actualizată prin legea nr. 74/2018, privind dreptul de autor si drepturile conexe, precum şi art. 555 NCC (în fostul Cod civil, art. 480) privind dreptul la imagine asupra bunurilor şi caracterul exclusiv al folosinţei proprietarului bunului. 

Prin urmare, utilizatorii, potenţialii clienţii şi cumpărătorii nu au dreptul:

a) să descarce materialele grafice, fotografice (ex.:pozele) sau video; 

b) să copie şi să republice sub jurisdicţie proprie conţinutul informaţional aferent descrierii produselor artistice şi lucrările documentare de pe blog; de asemenea, este interzisă stocarea temporară ori permanentă, prin orice mijloc şi sub orice formă a respectivelor materiale, excepţie fiind cazurile care solicită acordul în mod expres în acest sens şi/sau citează website-ul Arta în Carpaţi printr-un link;

c) să reproducă copii după design-ul/modelul unuia sau a mai multor produse artistice, integral sau parţial, temporar ori permanent, prin orice mijloc şi sub orice formă;

d) să revândă produsele persoanelor terţe

5. POLITICA DE VÂNZARE ON-LINE

a) Accesul la serviciile, articolele şi produsele digitale Arta în Carpaţi S.R.L se realizează numai prin intermediul interfaţei oferită de website-uri: ArtStation  și marketplace Payhip - Andra Simionescu. Arta în Carpați.

b) Accesul în vederea efectuării unei comenzi / consultații este permis oricărui utilizator/cumpărător, excepţie făcând persoanele cu vârsta sub 18 ani;

c) ATENŢIE! Utilizarea articolelor şi a produselor artistice afişate pe website se realizează exclusiv în scopuri private şi nu în scopuri comerciale sau profesionale.

d) Pentru motive justificative S.C. Arta în Carpaţi S.R.L. îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul utilizatorului/cumpărătorului în vederea efectuării unei comenzi şi/sau la unele modalităţile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activităţii utilizatorului/cumpărătorului pe site, acţiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel S.C. Arta în Carpaţi S.R.L. În oricare dintre cazuri, utilizatorul/cumpărătorul se poate adresa la artaincarpati@yahoo.com pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor mai sus menţionate.

e) Comunicarea cu S.C. Arta în Carpaţi S.R.L se poate realiza prin interacţiunea directă cu aceasta sau prin adresa poştală electronică artaincarpati@yahoo.com menţionată la rubricile About, Contact şi  Concept din website-uri.  

f) Materialele informaţionale, fotografice sau video folosite la descrierea produselor artistice listate pe website sunt utilizate exclusiv cu titlu de prezentare;

g) Toate tarifele aferente produselor artistice prezentate pe website sunt la preţ de producător;

h) Tarifele sunt exprimate în lei (Ron) şi nu includ T.V.A.;

i) Facturarea produselor artistice achiziţionate se face exclusiv în lei (Ron) şi nu includ T.V.A;

j) Taxele de livrare prin curierat nu sunt incluse în preţul produselor afişate pe website;

k) În cazul plăţilor on-line sau prin transfer bancar S.C. Arta în Carpaţi S.R.L. nu este şi nu poate fi făcută responsabilă pentru nici un alt cost suplimentar suportat de către cumpărător, incluzând diferite comisioane aplicate de banca emitentă a cardului sau a contului curent a acestuia. Responsabilitatea pentru această acţiune o poartă numai cumpărătorul.

l) Întrucât livrarea produselor artistice se desfăşoară prin comis-voiajori (curierat), S.C. Arta în Carpaţi S.R.L nu emite bonuri fiscale către persoane fizice, potrivit O.G.nr. 28 din 25 martie 1999, art. 2, lit. (k), actualizată şi republicată, privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat. Dovada plăţii (chitanţa) produselor comandate va fi eliberată de firma de curierat prin intermediul căreia s-a livrat coletul.

6. PLASARE COMANDĂ

Înainte de a iniţia cumpărături la S.C. Arta în Carpaţi S.R.L., clientul este rugat să citească cu atenţie acest subcapitol din grupul “Termeni şi condiţii” dedicat modalităţii de plasare a comenzilor pentru produsele artistice nepersonalizate şi comenzilor personalizate, respectiv produselor artistice personalizate cu dimensiunile stabilite unilateral de dumneavoastră.

a) Prin plasarea unei comenzi, clientul este de acord cu forma de comunicare (telefonică şi / sau e-mail) prin care Arta în Carpaţi S.R.L îşi derulează operaţiunile;

b) Clientul notifică (telefonic sau prin e-mail) S.C. Arta în Carpaţi S.R.L cu privire la intenţia sa de a plasa o comandă;

c) S.C. Arta în Carpaţi S.R.L. trimite, după caz, formularul de comandă personalizată sau formularul de comandă standard (nepersonalizată), rezervându-şi dreptul de a cere clienţilor/cumpărătorilor scrierea manuală a solicitărilor făcute;


Formular de comandă produs standard (nepersonalizat) – document electronic sau fizic, prin care clientul îşi exprimă intenţia către S.C. Arta în Carpaţi S.R.L. de a achiziţiona produse artistice de pe website, fiind de acord cu materialele utilizate şi dimensiunile menţionate deja la descrierea aferentă a produsului, fără a solicita alte opţiuni.


Formular comandă produs personalizat - formular cu regim special de tipărire, înseriere şi numerotare ce serveşte ca document pentru:

a) a înregistra comanda unui produs artistic personalizat, solicitată de către client şi transmisă către furnizor - Arta în Carpaţi

b) a menţiona cerinţele specifice ale clientului transmise pe cale scrisă şi electronică către furnizor - Arta în Carpaţi

c) efectuarea produsului artistic în conformitate cu cerinţele clientului, de exemplu ataşarea anumitor pietre semi-preţioase, a unui anumit tip de lanţ (alamă, inox, aliaj- depinde de stoc), având o lungime specificată de către client în formular , şi / sau confecţionate după măsura şi dimensiunile sale, de exemplu circumferinţa capului, a gâtului, a încheieturii piciorului, a încheieturii mâinii, a pumnului, a cotului, lungimea şi grosimea braţului sau a ante-braţului etc. 

d) ca document de însoţire a produsului artistic personalizat pe timpul transportului

e) ca document de înregistrare prin care se justifică o anumită operaţie şi materialele consumate.

ATENŢIE! 

d) Nu se vor livra produse fără o comandă prealabilă din partea dumneavoastră, intrucât această livrare implică solicitarea efectuării unei plăţi.

e) Veţi putea efectua o comandă (trimite comanda) doar prin completarea şi expedierea formularelor de comandă, precum şi prin exprimarea explicită a acordului la prezenţii termeni şi condiţii, acord care se realizează prin bifarea căsuţei aferente din formular.

f) Potrivit O.G. 34/2014, art. 16, lit. (c), produsele artistice executate în regim personalizat nu pot fi returnate, întrucât acestea au fost confecţionate conform cerinţelor, specificaţiilor şi dimensiunilor unice ale clientului şi nu pot fi reintroduse la vânzare;  

g) Completarea şi trimiterea formularului de către client reprezintă consimţământul scris privind plasarea comenzii, are rol de informare cu privire la datele sale de identificare pentru facturare, produsele solicitate şi acordul său privind înţelegerea termenilor şi condiţiilor efectuării comenzii în conformitate cu O.G. 34/2014 privind comerţul en-detail on-line, cu legea drepturilor de autor nr. 8/1996 şi actualizată prin legea nr. 74/2018, precum şi cu art. 555 NCC privind dreptul la imagine asupra bunurilor;

h) Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete şi adevărate la data plasării comenzii;

i) Completarea şi trimiterea formularului de către client nu reprezintă şi acceptarea comenzii de către S.C. Arta în Carpaţi. S.R.L. Pentru detalii privind acceptarea comenzii şi încheierea contractutului vă rugăm consultaţi clauza nr. 6.

j) Dacă nu suntenţi de acord cu aceşti termeni şi aceste condiţii, vă rugăm nu trimiteţi formularul de comandă şi nu utilizaţi acest website pentru a cumpăra diverse produse. 

7. CONFIRMAREA COMENZII

a) Prin plasarea comenzii, cumpărătorul consimte că S.C. Arta în Carpaţi S.R.L. poate să îl contacteze telefonic sau prin e-mail, în orice situaţie în care este necesară contactarea cumpărătorului.

b) Confirmarea şi acceptarea comenzii plasate prin intermediul formularului se realizează prin e-mail sau telefonic de către Arta în Carpaţi S.R.L. şi reprezintă totodată momentul încheierii contractului la distanţă cu clientul (art. 8, alin. (9), O.G. 34/2014), valoarea contractului fiind în conformitate cu suma produselor achiziţionate;

c) Începând cu momentul confirmării comenzii, cumpărătorul primeşte un e-mail şi  înţelege că se angajează să plătească în totalitate valoarea comenzii plasate;

d) În perioadele aglomerate, de exemplu în preajma sărbătorilor, cumpărătorul este rugat să respecte locul său pe lista de aşteptare;

8. RETRAGERE COMANDĂ 

a) Clientul are dreptul de a anula comanda plasată printr-o notificare scrisă către producător în maxim 12 ore de la plasarea acesteia, fără nicio obligaţie financiară ulterioară;

b) ATENȚIE! Produsele personalizate (ex.: brățări), în sensul că au fost confecţionate după specificaţiile şi dimensiunile unice ale acestuia nu se returnează. (Art. 16 din O.U.G. 34/2014)

c) ATENȚIE! Furnizarea de conținut digital (ex.: produse digitale) care nu este livrat pe un suport material nu are drept de returnare (Art. 16 din O.U.G. 34/2014)

b) Producătorul poate anula comanda efectuată de către cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate cumpărătorului, fără nicio obligaţie ulterioară a vreunei părţi faţă de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

 • Datele furnizate de către cumpărător sunt incomplete şi/sau incorecte;
 • Cerinţele şi dimensiunile solicitate de cumpărător nu sunt conform procesului de execuţie;
 • Neacceptarea de către banca emitentă a cardului sau a contului curent a cumpărătorului, a tranzacţiei, în cazul plăţii on-line sau în cazul transferului bancar;
 • Lipsa unei etici morale şi profesionale din partea cumpărătorului;
 • Cumpărătorul este suspect de încălcare a clauzei nr. 4 privind drepturile de autor si drepturile conexe, precum şi art. 555 NCC (în fostul Cod civil, art. 480) privind dreptul la imagine asupra bunurilor;

c) Retragerea comenzii, înainte de a fi executate produsele artistice, reprezintă şi încetarea termenilor şi condiţiilor, precum şi retragerea din contractul la distanţă încheiat între cumpărător şi producător;

d) Vă rugăm consultaţi şi clauzele nr. 11, nr. 15 şi nr. 16 privind condiţiile de retragere din contractul de la distanţă.

9. REALIZARE PRODUSE ARTISTICE

a) În funcţie de cerinţele şi produsele artistice aferente comenzii plasate, producătorul – S.C. Arta în Carpaţi S.R.L. va determina perioada necesară execuţiei produselor şi o va face cunoscută cumpărătorului;

b) Perioada de execuţie poate varia de la 3 până la 7 zile lucrătoare în funcţie de produsul solicitat;

c) S.C. Arta în Carpaţi S.R.L se angajează să execute sau să confecţioneze produsul artistic standard, sau după caz, produsul artistic personalizat;

d) Momentul finalizării realizării produselor artistice este adus la cunoştinţa cumpărătorului;

e) Zile nelucrătoare – zilele de sâmbătă şi de duminică, zilele cu ocazia sărbătorilor legale şi naţionale, zilele de concediu;

10. FACTURARE COMANDĂ

a) S.C. Arta în Carpaţi S.R.L. va notifica cumpărătorul privind finalizarea executării produselor artistice;

b) Dacă este cazul, cumparătorului îi revine obligaţia de a înştiinţa în scris producătorul   actualizarea datelor sale de identificare şi adresa de livrare;

c) Facturarea produselor achiziţionate se face exclusiv în RON;

d) S.C. Arta în Carpaţi S.R.L nu este plătitor de T.V.A., prin urmare preţurile facturate nu includ această taxă;

11. MODIFICARE SAU ANULARE LIVRARE COMANDĂ

a) Cumpărătorul are dreptul de a solicita înlocuirea unui produs artistic realizat în regim standard cu un alt produs artistic realizat tot în regim standard de către S.C. Arta în Carpaţi S.R.L., dacă produsul se află în stoc; în vederea acestei operaţiuni se vor urma paşii anteriori începând cu clauza nr. 6;

b) Cumpărătorul are dreptul de a anula o livrare printr-o notificare scrisă către producător în maxim 12 ore de la momentul înştiinţării sale cu privire la finalizarea execuţiei produsului, dacă acesta face parte din categoria produselor artistice standard, iar nu confecţionate conform cerinţelor şi dimensiunilor sale unice;

c) Anularea livrării produselor artistice standard solicitate în comandă reprezintă şi retragerea din contractul de la distanţă încheiat între cumpărător şi producător; 

d)  ATENŢIE! După ce s-au scurs cele 12 ore, cumpăratorul nu mai poate anula efectuarea comenzii şi livrarea produselor artistice, dacă în comanda plasată se regăsesc produse personalizate, în sensul că au fost confecţionate după specificaţiile şi dimensiunile unice ale acestuia; O.G. 34/2014, art. 16, lit. (c);

e) S.C. Arta în Carpaţi S.R.L. îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul utilizatorului/cumpărătorului în vederea efectuării unei comenzi şi/sau la unele modalităţile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activităţii utilizatorului/cumpărătorului pe site, acţiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel S.C. Arta în Carpaţi S.R.L. A se consulta în acest sens şi clauza nr. 5 privind politica de vânzare pe internet;

12. MIJLOACE DE PLATĂ 

a) Depunere în contul curent

b) Transfer bancar – ordin de plată sau internet banking

c) Ramburs – plata în numerar efectuată directă la curierat

d) ATENŢIE! Taxele de transport, taxele privind transferul bancar nu sunt incluse în preţul produselor afişate pe website;

e) În cazul plăţilor on-line sau prin transfer bancar S.C. Arta în Carpaţi S.R.L. nu este şi nu poate fi făcută responsabilă pentru nici un alt cost suplimentar suportat de către cumpărător, incluzând diferite comisioane aplicate de banca emitentă a cardului sau a contului curent a acestuia. Responsabilitatea pentru această acţiune o poartă numai cumpărătorul.

13. LIVRARE PRODUSE 

a) S.C. Arta în Carpaţi S.R.L va asigura ambalarea corespunzătoare a produselor într-un colet şi va asigura transmiterea documentelor însoţitoare (ex.: factura)

b) ATENŢIE! Tarifele afişate pe website-urile noastre sunt preţuri de producător şi nu includ taxele de transport, indiferent de valoarea comenzii. Costul aferent expedierii coletului este achitat de către cumpărător direct către firma de curierat. 

c) Produsele S.C. Arta în Carpaţi S.R.L. nu pot fi livrate prin Poşta Română;

d) Livrarea se efectuează prin curier;

e) Livrarea nu este gratuită, indiferent de valoarea comenzii, costul de livrare fiind stabilit de firma de curierat, nu de S.C. Arta în Carpaţi S.R.L.;

f) Costul livrării se aplică în funcţie de volumul produselor din comanda plasată, indifirent de valoarea comenzii;

g) Întrucât expedierea produselor se desfăşoară prin comis-voiajori (curierat), S.C. Arta în Carpaţi S.R.L nu emite bonuri fiscale către persoane fizice, potrivit O.G.nr. 28 din 25 martie 1999, art. 2, lit. (k), actualizată şi republicată, privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat. Dovada plăţii (chitanţa) produselor comandate va fi eliberată de firma de curierat prin intermediul căreia s-a livrat coletul. 

h) Ridicarea produselor artistice se realizează direct de la curierat;

i) La primul colet neridicat ne rezervăm dreptul de a nu mai livra nicio comandă prin ramburs;

j) Recepţia produselor artistice nu se poate face prin oficiile Poştei Române şi nici în mod direct de la sediul S.C. Arta în Carpaţi S.R.L.;

k) Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care cumpărătorul o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către vânzător a oricărei din obligaţiile sale conform comenzii şi pentru daune care rezultă din utilizarea bunurilor după livrare şi în special pentru pierderea acestora.

14. TRANSFERUL PROPRIETĂŢII PRODUSELOR

a) Proprietatea asupra produselor artistice va fi transferată la livrare, după efectuarea plăţii din partea cumpărătorului, în locaţia indicată în comanda plasată de către acesta (înţelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier şi semnarea de primire a produselor pe factura fiscală);

b) ATENŢIE! Transferul proprietăţii produselor artistice nu implică şi transferul drepturilor de autor, prin urmare cumpărătorul nu are dreptul:

 • să descarce materialele grafice, fotografice (ex.:pozele) sau video;
 • să copie şi să republice sub jurisdicţie proprie conţinutul informaţional aferent descrierii produselor şi lucrările documentare de pe blog; de asemenea, este interzisă stocarea temporară ori permanentă, prin orice mijloc şi sub orice formă a respectivelor materiale, excepţie fiind cazurile care solicită acordul în mod expres în acest sens şi/sau citează website-ul Arta în Carpaţi printr-un link;
 • să reproducă copii după design-ul/modelul unuia sau a mai multor produse, integral sau parţial, temporar ori permanent, prin orice mijloc şi sub orice formă;
 • să revândă produsele persoanelor terţe.

15. RETUR PRODUSE ARTISTICE EXECUTATE ÎN REGIM STANDARD

a) Cumpărătorul are dreptul să returneze produsele artistice realizate în regim standard în termen de 14 zile calendaristice, potrivit O.U.G.nr. 34/2014, dacă:

 • produsele achiziţionate iniţial prezintă aceleaşi calităţi de conformitate pe care le avea în momentul în care au fost achiziţionate de cumpărător; 
 • produsele pot fi recondiţionate pentru a fi reintroduse la vânzare (ex.: au fost purtate pentru o scurtă perioadă de timp şi prezintă mici urme de transpiraţie sau urme de oxidare în urma contactului cuprului cu pielea), în acest sens a se consulta şi clauza nr. 15, lit. (j); 

b) ATENŢIE! Dreptul de retur nu va fi acordat de vânzător/producător în următoarele cazuri:

 • produsul artistic prezintă urme de folosire excesivă sau uzură,
 • produsul artistic prezintă urme de parfum sau de diverse produse de întreţinere (ex.: detergenţi),
 • produsul artistic prezintă modificări fizice precum zgârieturi, ciobituri, lovituri sau alte deformări de la starea sa iniţială;
 • produsului îi lipsesc accesoriile (ex.: anou, cheiţe, închizători etc.)
 • produsul prezintă urme de intervenţii neautorizate

c) Cumparătorul va respecta următoarele condiţii obligatorii, ce vor fi verificate de producător/vânzător în momentul recepţiei:

 • a nu purta produsele artistice, de a nu le expune mai mult de 10 minute la aer, de a nu le lovi, zgâria, rupe sau agaţa şi de a le păstra în cutiile cadou în care i-au fost livrate, întrucât cuprul se oxidează în contact cu pielea şi cu aerul;
 • a le returna în ambalajul original-cutiile cadou (ambalajul în care au fost achiziţionate), cu toate accesoriile şi etichetele integre;
 • a semna la rubrica Primire din factura fiscală şi de a o insera în colet alături de produse;
 • a livra cu aceeaşi firmă de curierat,
 • de a achita taxele de expediere către producător,
 • orice alte taxe de natură asemănătoare necesare efectuării returului;

 d) Perioada de returnare expiră în termen de 14 zile de la ziua în care cumpărătorul a intrat în posesia fizică a produsului/produselor artistice; 

e) Pentru a-şi exercita dreptul de returnare a produselor standard realizate, cumpărătorul are obligaţia de a informa producătorul în maxim 24 de ore de la primirea coletului; producătorul  va solicita poze privind autenticitatea declaraţiei cumparătorului, respectiv starea corespunzătoare a produselor artistice, şi va trimite prin e-mail formularul de retur;

f) Expedierea produselor se face fără întârzieri, în decurs de maxim 14 zile calendaristice de la data la care a fost comunicată retragerea;

g) Vânzătorul va rambursa cumpărătorului suma aferentă returului în curs de 14 zile calendaristice de la data în care vânzătorul / producătorul a intrat în posesia fizică a produselor artistice returnate;

h) La recepţia produselor artistice, producătorul / vânzătorul se asigură că acestea au fost returnate împreună cu ambalajul original - cutia cadou aferentă fiecărui produs în parte, că produsele artistice returnate sunt în starea lor originală şi nu prezintă urme de purtare (ex.:transpiraţie sau urme de oxidare a cuprului în contact cu pielea), de uzură, de deteriorare (ex.:zgârieturi, tăieturi, răsuciri, contorsionări, îndoituri) sau alte defecte care diminuează valoarea produsului;

i) După recepţia produselor artistice, dacă producătorul / vânzătorul nu constată  nicio depreciere valorică a produselor, aceasta are obligaţia de a returna suma primită de la cumpărător, fară a percepe nici un comision, nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la data în care a intrat în posesia fizică a produselor returnate;

j) După recepţia produselor artistice, dacă producătorul / vânzătorul constată deprecierea valorică rezultată în urma purtării produselor şi a procesului de oxidare, cumpărătorul va avea dreptul de a i se rambursa numai şi numai valoarea pe care o are/au produsul/produsele artistice în urma purtării, respectiv 50% din preţul iniţial, diferenţa dintre preţul iniţial cu care a fost achiziţionat produsul şi valoarea sa în momentul returului fiind utilizată de către producător în vederea recondiţionării produsului din motive tehnice şi de igienă, precum şi a repunerii acestuia în stoc în starea sa corespunzătoare; 

k) După recepţia produsului, dacă producătorul / vânzătorul constată declaraţia falsă a cumpărătorului, respectiv deprecierea valorică rezultată în urma urmelor de uzură, a zgârieturilor, loviturilor sau a altor deformări de la starea iniţială a produsului artistic, cumpărătorului nu i se va returna contravaloarea;

l) Nerespectarea condiţiilor de mai sus, precum şi returul produsului artistic aflat într-o stare necorespunzătoare repunerii în vânzare, se face prin orice mijloc şi fară înştiinţarea producătorului, duce la refuzul returului;

m) Costurile aferente serviciului de curierat nu sunt returnabile;

n) Cumpărătorul s-a retras din contract, moment în care contractul la distanţă a încetat. 

16. RETUR PRODUSE ARTISTICE EXECUTATE ÎN REGIM PERSONALIZAT

a) Potrivit O.G. 34/2014, art. 16, lit. (c), produsele artistice executate în regim personalizat nu se returnează, întrucât acestea au fost confecţionate conform cerinţelor, specificaţiilor şi dimensiunilor unice ale clientului şi nu pot fi reintroduse la vânzare;  

b) Vânzătorul nu rambursează suma;

c) Nerespectarea condiţiilor de mai sus, precum şi returul produsului prin orice mijloc, duce la refuzul returului de către producător / vânzător;

17. POLITICĂ DE CONFIDENŢIALITATE

S.C. Arta în Carpaţi S.R.L este operator de date cu caracter personal înregistrată la ANSPDCP cu nr. 47436. Considerăm asigurarea dreptului la protecţia datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental Arta în Carpaţi. Prin urmare, vom dedica toate resursele şi eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanţă cu Regulamentul (UE) 2016/679 “Regulamentul general privind protecţia datelor”sau GDPR, precum şi cu orice altă legislaţie aplicabilă pe teritoriul României. Întrucât unul dintre principiile esenţiale ale acestui cadru legal îl reprezintă transparenţa, am pregătit această clauză prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm şi protejăm datele dvs. cu caracter personal atunci când interacţionaţi cu prin website-ul Arta în Carpaţi cu Arta în Carpaţi în legătură cu produsele artistice şi serviciile noastre de consultanţa.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza şi modifica periodic această Politică de Confidenţialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerinţelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afişa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidenţialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificaţi periodic conţinutul acestei Politici de Confidenţialitate.

a) S.C. Arta în Carpaţi S.R.L colectează datele cu caracter personal direct de la dumneavoastră în calitate de client/cumpărător, astfel încât aveţi controlul asupra tipului de informaţie pe care o oferiţi;

b) Când clientul/cumpărătorul plasează o comandă, acesta furnizează informaţii precum: numele şi prenumele, adresa de livrare, contul curent, datele cardului bancar, numărul de telefon mobil, numărul de telefon fix, adresa poştală electronică (e-mail), produsul dorit etc.

c) S.C. Arta în Carpaţi S.R.L va păstra confidenţialitatea informaţiilor de orice natură pe care utilizatorii/clienţii/cumpărătorii le furnizează.

d) Pentru prestarea serviciilor Arta în Carpaţi în beneficiul utilizatorului / clientului / cumpărătorului, scopurile şi temeiurile prelucrării datelor cu caracter personal sunt:

 • prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, facturarea şi expedierea acestora;
 • soluţionarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă;
 • returnarea produselor conform prevederilor legale;
 • rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;
 • prelucrări impuse de legislaţia aplicabilă, inclusiv cea fiscală şi contabilă;
 • asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs.cu privire la comenzile dvs. sau la produsele artistice Arta în Carpaţi;
 • pentru marketing – trimiterea e-mailurilor cu privire la noutăţile şi gamele noi de produse;

e) Perioada păstrării datelor cu caracter personal a utilizatorului / clientului / cumpărătorului:

 • este în funcţie de cât timp utilizatorul / clientul / cumpărătorul este abonat la pagina de Facebook Arta în Carpaţi,
 • potrivit art. 77 GDPR cumpărătorul are dreptul să solicite oricând ştergerea anumitor informaţii şi se vor da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informaţii, în cazurile în care legislaţia aplicabilă o impune;

f) Datele cu caracter personal sunt transmise către:

 • furnizorilor de servicii de curierat,
 • furnizorilor de servicii de plată/bancare,
 • altor societăţi cu care S.C.Arta în Carpaţi S.R.L va dezvolta programe comune de ofertare pe piaţă a produselor noastre artistice;

g) Pentru politicile de confidenţialitate Facebook, cumpărătorul poate folosi următorul link https://www.facebook.com/about/privacy

h) Pentru politicile de confidenţialitate Google, cumpărătorul poate folosi următorul link https://policies.google.com/privacy

i) Nicio declaraţie publică, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terţe părţi nu va fi facută de client/cumpărător cu privire la comanda/contract fără consimţământul prealabil scris al vânzătorului.

ANPC - http://www.anpc.gov.ro/