Website powered by

Soarele lui Petru Rareş

Dimensiuni: 45mm x 45mm x 0.8mm

Dimensiuni: 45mm x 45mm x 0.8mm

Dimensiuni: 30mm x 30mm x 0.8mm

Dimensiuni: 30mm x 30mm x 0.8mm

Ilustrează capacitatea noastră de a crea, reuşim, asemeni unui Soare, să iertăm, să oferim lumină, să ne dezvoltăm capacităţile spirituale şi să ne împlinim etapele de evoluţie.

Inspiraţie: Jilţul voievodului Petru Rareş, Muzeul Mănăstirii Moldoviţa, România